Ombyggnation bad

För din säkerhet!

Ombyggnationen av badet fortsätter och torsdag 4 januari kommer sprängningsarbetet utanför badet (mot kanalen) att påbörjas. Arbetet kommer att pågå under januari/februari. Badet kommer att vara öppet som vanligt men fönstren kommer att täckas för både ljudisolering och skydd. För din säkerhet är det förbjudet att vistas vid fönsterrutorna under sprängning.

Då det är svårt att påvisa exakta tider för sprängning vill vi uppmärksamma om den tydliga varningssignalen före och efter sprängning. Under sprängning kommer korta signaler att ljuda, avlägsna er då från fönstren. Efter sprängning hörs en lång signal och efter signalen är det säkert att vistas i närheten av fönstren igen. Säkerhetsavstånd till fönster under signal minst 10 meter.


Grattis Trollhättan!

Det känns fantastiskt kul att i en tid då vi ser en ökad efterfrågan på bassäng- och vattentid hos olika målgrupper, kunna presentera ett projekt som innebär nyheter och förbättringar för i stort sett alla våra besökare.

Renovering omklädningsrum
Måndag den 20 november startar vi renoveringen och ombyggnationen av våra omklädningsrum till badet.

Information och uppdateringar
På vår hemsida kommer vi ständigt uppdatera er gällande pågående byggprocess avseende tider, förändringar och hur om- och tillbyggnaden kommer att påverka er som besökare. Arena Älvhögsborg kommer under byggprocessen att göra allt vi kan för att skapa så bra förutsättningar som möjligt i pågående verksamheter. Vi vet att det kommer att bli tillfällen där vi tillsammans behöver visa tålamod. Vi får alla ha slutresultatet som gemensam målbild – vårt nya fina inomhusbad/simhall!

Håll utkik på www.arenaalvhogsborg.se , där kommer vi kontinuerligt att uppdatera er med ny information.

Jonas Enhult
Marknadsansvarig, Arena Älvhögsborg

Translate »