Combitech satsar på personalens hälsa

Combitech har utsetts till en av Sveriges bästa arbetsgivare. Här satsar man på att personalen ska trivas och må bra. Under våren 2017 inledde Combitech i Trollhättan en stor satsning på det strategiska hälsoarbetet tillsammans med Arena Älvhögsborg.

– Vi har varit duktiga och jobbat en del med hälsa på egen hand, men då bara fångat upp de som redan är igång, säger affärsområdeschef Ronnie Madsen på Combitech som är en av de drivande i hälsoarbetet.

För att få en överblick över hälsostatusen på företaget valde Combitech att genomföra en hälsoscreening. Screeningen består av en webbenkät med frågor om hälsa, livsstil och motivation som skickas ut till samtliga medarbetare.

– Något som stack ut i resultatet var att många medarbetare saknar motivation för en hälsosam livsstil. Nu kan vi rikta rätt insatser på både individ- och gruppnivå, berättar Ronnie Madsen.

 

”Vi ser att varje krona lagd på hälsoarbetet är välinvesterade pengar.”

Ronnie Madsen, Combitech Trollhättan

 

Öka hälsokompetensen

För Combitech och Ronnie Madsen är målet tydligt – att höja hälsokompetensen bland medarbetarna som i sin tur skapar välmående och minskar sjukfrånvaro och personalomsättning.

– I vår bransch är personalen oerhört viktig och nöjda medarbetare är en otrolig viktig faktor för oss. Vi säljer inga produkter utan vi säljer kompetens. Vi ser att varje krona lagd på hälsoarbetet är välinvesterade pengar. Här ska vara en arbetsplats där man trivs och vill stanna kvar. Mår personalen bra mår vi som företag bra och får nöjdare kunder– en winwin.

 

Uppföljning våren 2018

För att skapa förståelse och delaktighet inleddes hälsoarbetet med en stor kickoff för all personal. Det har också genomförts inspirationsföreläsningar och workshops för chefer.

– Delaktighet från både ledning och personal är väldigt viktigt i ett sådant här arbete. Det gäller att få in hälsoarbetet löpande i vardagen och även ha en strategisk plan som är långsiktig, säger Madeleine Stjernqvist, hälsoutvecklare på Arena Älvhögsborg.

Med stöd från Arena Älvhögsborg jobbar Combitech vidare med hälsoinsatser och våren 2018 följs arbetet upp med en ny hälsoscreening.

Translate »