Konditionstest

För att beräkna orken både i vardagen och på arbetet.

Fysisk kondition påverkar orken i vardagen och produktiviteten i arbetslivet. Endast varannan medarbetare har dock en tillräckligt bra kondition för att klara av kraven både i vardagen och arbetet. Att beräkna konditionsnivå och utveckla kondition är värdefullt för både medarbetare och arbetsgivare.

 

Varför konditionstest?

Syftet med ett konditionstest är att få fram ett testvärde – nuläge på sin kondition. Detta testvärde används som underlag för fortsatt hälsoinsatser och uppföljning på gruppnivå eller individnivå. Testet avser att inspirera/motivera till motion och livsstilsförändringar samt få ett utgångsläge för din personals fysiska status.

Ett konditionstest tar cirka 30 min och genomförs förtroendefullt av en utbildad testledare.

Translate »