Arbetsplatsprofil

Nyckeln till en god arbetsplats är stimulans, trivsel, samarbete, ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö!

Arbetsplatsprofilen har utvecklats för att kostnadseffektivt kartlägga organisationen och ge ett kärnfullt resultat som är enkelt att analysera och som underlättar beslut och handling.

 

Innehåll arbetsplatsprofil:

  • En enkel webbenkät med 21 frågor om medarbetarens arbetssituation, arbetsgrupp, närmaste chef samt fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
  • Avrapportering på gruppnivå.
  • Kartläggning för att prioritera rätt riktade insatser för hela organisationen – resultat en framgångsrik arbetsplats!

 

Möjlighet att fördjupa arbetsplatsprofilen med individuella samtal.

 

Vill du veta mer?

För mer information om arbetsplatsprofil och hur du kostnadseffektivt kan utveckla den goda arbetsplatsen klicka här!

Translate »