Coachsamtal

Vi vet idag att cirka 43 procent av vår ohälsa i Sverige beror på vår livsstil. Hur vi väljer att leva våra liv, om vi anser att vi har en möjlighet att välja.

Coachsamtalen hjälper, inspirerar och lyfter förmågan till att se möjligheter hos individen. Lever jag det liv jag vill? Att välja medvetet – göra aktiva val. Coaching är en lösningsfokuserad samtalsteknik som går ut på att hjälpa en person eller en grupp personer att bli mer aktiv och mer effektivt använda sina förmågor för att nå vissa mål.

 

Tillvägagångssätt

Hälsocoachning handlar om att stärka personalens mentala resurser och utförs på arbetsplatsen eller på Arena Älvhögsborg. Den kan utföras via såväl personliga möten som via telefon eller mail.

Coachen hjälper till att hitta dina starka sidor och se dina möjligheter, även vara ett bollplank. Arbetsverktyg kan vara Måbra-häfte, livshjul, beteendeträning eller möjlighetsövningar för att hitta nya lösningar och vägar.

Translate »