Hälsoscreening

Satsa på hälsa – det lönar sig!

Företag mår som personalen mår. Medarbetare som mår bra och trivs på arbetet är mer effektiva, lojala och produktiva. Hälsoscreening är en kostnadseffektiv tjänst som tar tempen på företaget och kartlägger hälsan bland medarbetarna.

 

Så går en hälsoscreening till:

  • En webbenkät med 20 frågor om hälsa, livsstil och motivation skickas ut till samtliga medarbetare.
  • Resultatet identifierar medarbetare i friskgrupp eller riskgrupp.
  • Medarbetaren får en webbaserad återkoppling på sin hälsa.
  • Arbetsgivaren får en kartläggning för att prioritera rätt insatser för olika grupper inom organisationen. En bra grund för ett framgångsrikt hälsoarbete.

 

Vill du veta mer?

För mer information om hälsoscreening och hur företaget kan spara pengar genom rätt insatser för dem som behöver det mest klicka här!

Translate »