Konditionstest

För att beräkna orken både i vardagen och på arbetet.

Fysisk kondition påverkar orken i vardagen och produktiviteten i arbetslivet. Endast varannan medarbetare har dock en tillräckligt bra kondition för att klara av kraven både i vardagen och arbetet. Att beräkna konditionsnivå och utveckla kondition är värdefullt för både medarbetare och arbetsgivare.

 

Varför konditionstest?

Syftet med ett konditionstest är att få fram ett testvärde – nuläge på sin kondition. Detta testvärde används som underlag för fortsatt hälsoinsatser och uppföljning på gruppnivå eller individnivå. Testet avser att inspirera/motivera till motion och livsstilsförändringar samt få ett utgångsläge för din personals fysiska status.

Ett konditionstest tar cirka 30 min och genomförs förtroendefullt av en utbildad testledare.

 

Vill du veta mer?

Få mer information om konditionstestet genom att klicka här!

Translate »