Våra åtgärder gällande Covid-19

Arena Älvhögsborg följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika ökad smittspridning. Här hittar du våra åtgärder.

 

Med hänsyn till den nya pandemilagen

Från och med 18 januari har vi infört ett maxantal av besökande som får vistas samtidigt i våra träningslokaler. Detta gäller båda våra anläggningar (Storgatan och Innovatum). Se maxantal längre ned på sidan.

Bad, ny relax och gymrelax håller stängt för allmänheten tillsvidare. Undantaget är motionssim som vi öppnade upp tidigare i år. Vårt utebad öppnar lördag 29 maj. Se mer information längre ner på sidan.

Vi vill fortsatt starkt uppmana dig att hålla i de åtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderar och då med särskild betoning på att avstånd måste kunna hållas mellan samtliga i lokalen. Arena Älvhögsborg har sedan pandemins start nogsamt lyssnat till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidtagit åtgärder för att skapa en trygg miljö för dig som besökare.

 

Maxantal i våra träningslokaler

Maxantalet är uträknat enligt Folkhälsomyndigheten rekommendation av minimum 10 kvadratmeter per person.

 

Innovatum:

Gym övre del: 8 personer

Gym nedre del: 22 personer

Totalt: 30 personer

 

Cykelsal: 7 personer + instruktör

Gruppträningssal: 7-12 personer + instruktör. (Antalet baseras beroende av pass.)

CrossFit klassyta: 10 personer + instruktör

CrossFit open gym: 4 personer

 

Storgatan:

Gym övre del: 23 personer

Gym nedre del: 26 personer

Performanceytan: 6 personer

Totalt: 55 personer

 

Cykelsal: 9 personer + instruktör

Sal 3: 10-14 personer + instruktör. Antalet baseras beroende av pass.

F-hall: 10 personer + instruktör.

 

Maxantal i våra sporthallar

A-hall spelplan: 95 personer
B-hall spelplan: 55 personer
Entréhall spelplan: 95 personer
C-hall: 25 personer
D-hall: 20 personer
E-hall: 12 personer
F-hall: 12 personer
Borggården: 50 personer

 

Åtgärder gym, gruppträning och CrossFit

Vi har sedan mars 2020 anpassat våra verksamheter för att minska smittspridningen och har genomfört ett antal säkerhetsåtgärder för att möta Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer/restriktioner.

Vi uppmanar dig som besökare att välja tider där det oftast är färre besökare att besöka oss, före klockan 16.00 samt efter kl 20.00.

 • Maxantal införs i våra träningslokaler för att följa den nya pandemilagen. Vi begränsar antalet besökare som vistas i våra gym för att du som besökare ska känna dig trygg och kunna hålla avstånd. Begränsningen kan innebära att du får vänta en stund på att bli insläppt. Om gymmet har nått max antal besökare släpper vi in i den takt som besökare går ut.
 • Maxantal på gruppträning och CrossFit är fortsatt 7 deltagare + instruktör för att kunna hålla rekommenderad distans till andra tränande.
 • Vi har ändrat passupplägg på Cirkelfys så att alla bygger sin egen station.
 • Vi har möblerat om Ski-Erg på Storgatan för att hålla rekommenderad distans till andra tränande.
 • Vi tar inte emot passbiljetter, visa upp för instruktör.
 • De pass som bygger på att du byter station (Kinesis och Easyline) är inställda.
 • Boxpass där man har närkontakt med varandra är inställda.
 • I gymmet har vi stängt av varannan konditionsmaskin för hålla rekommenderad distans till övriga tränande.
 • Rengöringsstationer finns utplacerade i våra gym och gruppträningslokaler.
 • Handsprit finns tillgängligt i våra gym och samtliga gruppträningslokaler.
 • Vi avråder från att byta om och duscha i våra omklädningsrum. Det går fortsatt bra att använda våra omklädningsskåp som förvaring.
 • Bastu i våra omklädningsrum stängs tillfälligt.
 • Gymrelax är tillfälligt stängd.
 • Personlig coach fortsätter att köras enligt de allmänna riktlinjer som finns gällande avstånd m.m. Du som har inbokad tid har rätt att boka av denna med kort varsel utan att betala någon avbokningsavgift.
 • Du som medlem har möjlighet att frysa ditt medlemskap. Se information längre ner på sidan.

 

Vattenträning

Vi gör allt vi kan för att kunna ha öppet våra olika verksamheter men samtidigt undvika smittspridning. Med anledning av covid-19 hänvisar vi därför samtliga deltagare på vår vattenträning till omklädning och dusch i gymrelaxens omklädning samt omklädningsrummen i vår gym- och gruppträningsverksamhet på Storgatan.

Maxantal besökare som samtidigt kan byta om i gymrelaxen är 4 personer samt i gym-och gruppträningsverksamhetens omklädningsrum 8 personer.
Ta gärna med badrock och badtofflor då det är en bit att gå från omklädningsrummen. I gymrelaxens omklädningsrum behövs även en ”kundvagnstia” till våra skåp.

 

Frysning av kort gym, gruppträning och CrossFit

Medlemmar som önskar att frysa sitt kort har möjlighet att göra det till och med 31 juli. Läs mer >>

Observera att frysningen börjar gälla från den dagen du kontaktar oss, det går inte att frysa retroaktivt. För frysning av kort kontaktar du vår reception på respektive anläggning 0520-484830 (Storgatan) eller 0520-470370 (Innovatum) alternativt via mail på: info@alvhogsborg.se. Ange ditt namn och dina sex första i personnummer samt att du önskar frysa ditt abonnemang. Detta påverkar inte din möjlighet att senare frysa ditt kort enligt villkor i ditt ursprungliga avtal

Du som har medlemskap som vi per automatik har pausat under perioden vi haft stängt kan börja träna hos oss utan att vidta några åtgärder. Observera dock att du behöver kontakta oss om du vill frysa ditt kort – se info ovan.

Se hur du som har abonnemang med endast bad påverkas nedan.

 

Öppet för motionssim från och med 15 februari – övriga delar i vårt inomhusbad och ny relax håller stängt tillsvidare

15 februari öppnade vi upp för motionssim för medlemmar specifika tider. Sista dag för motionssim inomhus under våren är onsdag 26 maj. Läs mer >>

I enlighet med pandemilagen och för att undvika ökad smittspridning kan vi tyvärr inte öppna övriga delar i vårt inomhusbad, eller för allmänhetens bad (engångsbesök, månadskort, klippkort). I dagsläget räknar vi med att ha stängt vårt inomhusbad till och med augusti. Observera att detta kan komma att ändras. Aktuell information hittar du alltid här på vår hemsida.

Samtliga som innehar abonnemang bad (årskort, månadskort, klippkort) kompenseras per automatik under den period badet håller stängt. Det vill säga vi hanterar kompensationen utan att du som kund behöver kontakta oss.

Simskolor som arrangeras av Arena Älvhögsborg för Trollhättan Stads skolor fortsätter bedrivas som tidigare. Vattenpass kommer att köras enligt gruppträningsschema.

 

Utebadet öppnar 29 maj

Lördag 29 maj öppnar vi upp vårt utebad. Läs mer om våra åtgärder på utebadet >>

 

Frysning av badkort

Samtliga med badårskort (motionssim, aqualand) kommer per automatik få sina kort frusna till och med 31 maj. Läs vad som gäller från 1 juni >>

OBS! Önskar du ta del av de tider som erbjuds för motionssim behöver du aktivt höra av dig till vår reception för att öppna upp ditt kort, 0520-48 48 30 alt. rec1@alvhogsborg.se. Har du redan öppnat upp ditt kort behöver du inte kontakta oss igen. Motionssim har öppet inomhus till och med 26 maj, sedan hänvisar vi till vårt utebad som öppnar lördag 29 maj.

För dig som har bad och träning i ditt medlemskap kommer ingen kompensation att utgå. Du har dock möjlighet att frysa ditt kort om du själv önskar det, se information gällande frysning av träningskort längre upp på sidan.

 

Eget ansvar

Detta är en utmanande tid för oss alla och nu behöver vi tillsammans ta ansvar för att minska spridningen av covid-19. Vi ber dig därför att tänka extra noga på att:

 • Hålla distans till andra besökare i anläggningen.
 • Avstå från att besöka Arena Älvhögsborg om du inte är frisk.
 • Torka av maskiner/utrustning i våra träningslokaler före, och efter användning.
 • Håll god handhygien.

 

Sociala ytor

 • Vi uppmanar dig som kund att inte uppehålla dig i våra lokaler eller omklädningsrum mer än nödvändigt. Samt att hålla distans till andra besökande. Vi kommer därför att hålla stängt vårt café på Storgatan.

 

Sporthallar

Måndag 25 januari öppnade vi upp föreningsverksamhet för ungdomar födda 2005 eller senare. 8 februari öppnar vi även upp för ungdomar födda 2002 eller senare. Elitverksamheten fortsätter som tidigare. För övrig verksamhet håller våra hallar stängt tillsvidare.

 

Kurser

Är du kursdeltagare hos oss har du fått information om din kurs.

 

Massage

Vår massageverksamhet upphör tillfälligt. Du som har bokad tid kontaktas personligen.

 

Föreningsliv/hyresgäster

För verksamheter i idrottshallar och gruppverksamheter som inte drivs i Arena Älvhögsborgs regi hänvisar vi till respektive förening/arrangör.

 

Arena Rehab

Vi ber dig att kontakta vår rehabverksamhet om du har frågor gällande ditt besök.

 

Vi vill uppmärksamma dig på att vi hela tiden följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ändringar kan ske med kort varsel.

 

 

 

Senast uppdaterad 20 maj 2021.

Translate »