Vi fortsätter att anpassa vår träningsverksamhet

Nya skärpta restriktioner gällande från och med 24 november gäller inte specifikt gym eller gruppträning eftersom det inte är en allmän sammankomst, men ska ändå tolkas som en stark allmän uppmaning till var och en att läget är fortsatt mycket allvarligt och gällande rekommendationer måste efterlevas strikt. Vår träningsverksamhet håller fortsatt öppet. Bad och relax är stängt för allmänhetens tider till och med 31 december.

Arena Älvhögsborg ska vara en trygg och säker plats för både medlemmar och medarbetare och vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer fortsatt ha öppet vår träningsverksamhet på våra två anläggningar och har redan gjort vissa anpassningar efter de nya allmänna råden från Folkhälsomyndigheten gällande Västra Götaland.

Vi vill fortsatt starkt uppmana dig att hålla i de åtgärder som Folkhälsomyndigheten rekommenderat under våren, och då med särskild betoning på att avstånd måste kunna hållas mellan samtliga i lokalen. Arena Älvhögsborg har sedan pandemins start nogsamt lyssnat till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidtagit åtgärder för att skapa en trygg miljö för dig som besökare.

Från och med 24 november lägger vi till följande åtgärder:

 • Maxantal på gruppträningen är 7 deltagare + instruktör
 • Vi fortsätter tillse att du som medlem kan hålla distans till andra på våra gym genom att stänga insläpp periodvis när behov uppstår. Detta innebär att du som besökare kan få vänta innan du går in i träningsanläggningen.
 • Du som medlem har möjlighet att frysa ditt medlemskap fram till 31/12. Detta datum kan komma att förlängas beroende av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. För att frysa ditt kort mailar du till info@alvhogsborg.se alternativt kontaktar vår reception.
 • Vi uppmanar dig som besökare att välja tider där det oftast är färre besökare, före klockan 16.00 samt efter kl 20.00.

 

Nedan kan du se tidigare information och åtgärder.

 

Uppdatering 201120

Bad och ny relax håller stängt till och med 31 december

Bad och ny relax kommer att ha stängt för allmänhetens tider till och med 31 december, det vill säga de tider vi vanligtvis har öppet för allmänhet och medlemmar att bada/motionssimma. Samtliga som innehar abonnemang bad (årskort, månadskort, klippkort) kommer att kompenseras med automatik. Det vill säga vi hanterar kompensationen utan att du som kund behöver kontakta oss. För dig som har bad och träning i ditt medlemskap kommer ingen kompensation att utgå. Du har dock möjlighet att frysa ditt kort till och med 31 december om du själv önskar det, se information längre ner på sidan. Simskolor som arrangeras av Arena Älvhögsborg för Trollhättan Stads skolor fortsätter bedrivas som tidigare. Vattenpass kommer att köras enligt gruppträningsschema.

Föreningar och simskolor som inte drivs i Arena Älvhögsborgs regi kan fortsätta som vanligt om de väljer detta. Vi ber dig att kontakta dem direkt om du har frågor.

 

Eget ansvar

Detta är en utmanande tid för oss alla och nu behöver vi tillsammans ta ansvar för att minska spridningen av covid-19. Vi ber dig därför att tänka extra noga på att:

 • Hålla distans till andra besökare i anläggningen.
 • Avstå från att besöka Arena Älvhögsborg om du inte är frisk.
 • Torka av maskiner/utrustning i våra träningslokaler före, och efter användning.
 • Håll god handhygien.

 

Befintliga åtgärder

Vi har sedan tidigare anpassat våra verksamheter för att minska smittspridningen och har genomfört ett antal säkerhetsåtgärder för att möta Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi känner oss trygga med att dessa åtgärder ligger i linje med de nya allmänna råden.

 

Åtgärder gym, gruppträning och CrossFit

 • Minskat antal platser på samtliga gruppträningspass för att kunna hålla rekommenderad distans till andra tränande.
 • I våra cykelsalar har vi möblerat om så att vi kan hålla rekommenderad distans till andra tränande.
 • Vi har ändrat passupplägg på Cirkelfys så att alla bygger sin egen station.
 • Vi har möblerat om Ski-Erg på Storgatan för att hålla rekommenderad distans till andra tränande.
 • CrossFit-pass max 7 deltagare, anpassade teampass.
 • Vi tar inte emot passbiljetter, visa upp för instruktör.
 • De pass som bygger på att du byter station (Kinesis och Easyline) är inställda fr.o.m 1 april.
 • Boxpass där man har närkontakt med varandra är inställda fr.o.m 1 april.
 • I gymmet har vi stängt av varannan konditionsmaskin för hålla rekommenderad distans till övriga tränanden.
 • Vi begränsar antalet besökare som vistas i våra gym för att du som besökare ska känna dig trygg och kunna hålla avstånd. Begränsningen kan innebära att du får vänta en stund på att bli insläppt. Om gymmet har nått max antal besökare släpper vi in i den takt som besökare går ut.
 • Rengöringsstationer finns utplacerade i våra gym och gruppträningslokaler.
 • Handsprit finns tillgängligt i våra gym och samtliga gruppträningslokaler.

 

 

Extra åtgärder till och med 31 december

För att ytterligare säkerställa att du som kund ska känna dig trygg när du besöker oss kommer vi under perioden 30 oktober-31 december även att införa följande åtgärder.

 

Gym, gruppträning och CrossFit

 • Vi avråder från att byta om och duscha i våra omklädningsrum. Det går fortsatt bra att använda våra omklädningsskåp som förvaring.
 • Bastu i våra omklädningsrum stängs tillfälligt.
 • Personlig coach fortsätter att köras enligt de allmänna riktlinjer som finns gällande avstånd m.m. Du som har inbokad tid har rätt att boka av denna med kort varsel utan att betala någon avbokningsavgift.

 

Sociala ytor

 • Vi uppmanar dig som kund att inte uppehålla dig i våra lokaler eller omklädningsrum mer än nödvändigt. Samt att hålla distans till andra besökande. Vi kommer under november och december månad stänga vårt café på Storgatan.

 

Kurser

Är du kursdeltagare hos oss kommer du få information om din kurs under fredag 30 oktober.

 

Massage

Vår massageverksamhet upphör tillfälligt till och med 31 december. Du som har bokad tid kontaktas personligen.

 

Medlemskap

Vi kommer att ha fortsatt öppet och har anpassat våra verksamheter så att det ska kännas tryggt för dig att besöka oss. Skulle du dock känna oro har du möjlighet att frysa ditt medlemskap till och med 31 december – oavsett ålder och kortalternativ. Observera att frysningen börjar gälla från den dagen du kontaktar oss, det går inte att frysa retroaktivt.
För frysning av kort kontaktar du vår reception på respektive anläggning 0520-484830 (Storgatan) eller 0520-470370 (Innovatum) alternativt via mail på: info@alvhogsborg.se. Ange ditt namn och dina sex första i personnummer samt att du önskar frysa ditt abonnemang. Detta påverkar inte din möjlighet att senare frysa ditt kort enligt villkor i ditt ursprungliga avtal

 

Föreningsliv/hyresgäster

För verksamheter i idrottshallar och gruppverksamheter som inte drivs i Arena Älvhögsborgs regi hänvisar vi till respektive förening/arrangör.

 

Arena Rehab

Vi ber dig att kontakta vår rehabverksamhet om du har frågor gällande ditt besök.

 

Vi vill uppmärksamma dig på att vi hela tiden följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ändringar kan ske med kort varsel.

 

 

 

Senast uppdaterad 20 november 2020.

Translate »