10 saker som de bästa ledarna gör

Vad kännetecknar en riktigt bra ledare? Det har Google undersökt i över 10 år genom projektet Oxygen med syftet att använda resultatet i sin egen chefsrekrytering. Följande lista kom de fram till:

 

1. Bra på coacha
Istället för att lösa varje problem direkt när det uppstår, använder de bästa ledarna problemen som ett tillfälle att utbilda. De guidar teamet och delar insikter när det behövs. Detta gör att personalen får värdefull erfarenheter och växer som team.

2. Ger frihet och mikrostyr inte
Bra ledare ger de anställda frihet att utveckla idéer, att ta (smarta) risker och att göra misstag.

3. Bygger tillit genom att inkludera
Skapar en miljö där det är högt i tak där personalen vågar ställa frågor, lägga fram förslag och berätta om misstag.

4. Är produktiv och resultatinriktad
En bra ledare har inga problem att hugga i och hjälpa sitt team när det behövs.

5. Är en bra kommunikatör – lyssnar och delar information
Bra ledare är goda lyssnare. Det hjälper dem att bättre förstå sitt team och visa empati. De är också medvetna om att kunskap är makt – därför är de transparenta och generösa att dela med sig av information till sitt team.

6. Ger feedback och uppmuntrar karriärutveckling
Är inte rädd för att ge bra och konstruktiv kritik. Hjälper också medarbetare att uppnå karriärmål, i retur motiveras de anställda att ge tillbaka.

7. Har en klar vision/strategi för sitt team
Bra ledare vet exakt var teamet befinner sig, var de är på väg och vad de behöver för att nå målet. De säkerställer också att varje teammedlem förstår sin roll i strategin.

8. Har nyckelkunskaper för att kunna ge teamet bra stöttning
Bra ledare är väl insatt i medarbetarnas arbetsuppgifter och utmaningar.

9. Samarbetar
Bra ledare ser helheten. De jobbar för företaget bästa och uppmuntrar sina medarbetare att göra detsamma.

10. Fattar väl underbyggda beslut
Bra ledare är bestämda och inte impulsiva. De bygger väl underbyggda beslut baserade på fakta och noga övervägande. De är inte rädda att fatta obekväma beslut. När beslutet är fattat står de fast vid det.

 

 

Källa: Businessinsider.com

Translate »