Digitala föreläsningar

Samlas online med dina kollegor och inspireras av vår hälsoutvecklare Madeleine Stjernqvist.

En digital föreläsning är ett bra sätt att skapa teamkänsla hos medarbetare i dessa tider då många av oss inte har möjlighet att träffas fysiskt.

Våra föreläsningarna genomförs på ett enkelt och lustfyllt sätt för att uppnå en gemensam grund för diskussioner och kunskap kring olika teman. Varje föreläsning kan bokas separat men rekommenderas i en föreläsningsserie.

Skicka en förfrågan till foretag@alvhogsborg.se om ditt företag är intresserade av en digital föreläsning.

Translate »