Hållbar Byggare

Ungas hälsa = vår framtid

I dagens samhälle står den fysiskt krävande arbetsmarknaden inför ett skrämmande faktum – många av de blivande anställda ungdomarna klarar inte av de fysiska utmaningar som deras arbetsval kräver. Då motion inte längre är en självklarhet i vårt stillasittande samhälle, blir konsekvensen av utebliven rörelse desto tydligare med fler och allvarligare hälsoproblem.

Förebygger, förklarar och förändrar

Hållbar Byggare är ett unikt och framtidsenligt projekt. Det är ett projekt som förebygger eventuella framtida hälsoproblem. Ett projekt som förbereder ungdomar för att faktiskt klara av arbetslivet och som förklarar vikten och sambandet mellan motion och kost.

Hållbar Byggare är ett projekt som kan stärka ungdomarna, peppa dem och göra dem medvetna om vikten och framgången med god hälsa. Vi har alla ett ansvar att bygga ett hållbart samhälle. Ett samhälle där vi kan vända sjuktrenden och skapa goda förutsättningar för ett friskare liv. Vi har fakta framför oss, vi ser det, så det är vår skyldighet att agera och förändra. Det är det minsta vi kan göra för att ge dagens ungdom den bästa starten inför framtiden och resten av deras liv.

Vad innebär projektet?

Projektet innebär att vi gör fysiska tester, styrka/kondition, med samtliga elever på programmet. Idag ca 100 elever. Testet görs en gång/år under gymnasietiden. Eleverna får även göra en Hälsoscreening kring livsstilen i stort. Dom får svara på frågor om vanor kring tränings/motions, sömn, kost, alkohol, tobak mm. Målet att påverka sämre vanor i en positiv riktning. Vi har sedan fokus på dessa frågor i den ordinarie idrottsundervisningen.

Eleverna har även möjlighet att välja till extra träning vid ett tillfälle i veckan. Detta görs i samarbete med Arena Älvhögsborg som även ansvarar för analysen kring resultaten/svaren på Hälsoscreeningen.

Arbetet kommer att fortsätta som hittills. Viktigt att detta blir hållbart över tid då förändringar vi jobbar med tar tid. Vi startar som sagt med ytterligare ett program, VO, till hösten och eventuellt med resterande yrkesprogram framöver.

 

Nyfiken på Hälsoscreening? Klicka här!

Translate »