Nyhet! Smärtskola – kunskap om livet

Personer med långvarig smärta har ofta en försämrad hälsa och livskvalitet. I Smärtskolan får du hjälp med att hitta lämplig nivå av träning och en bra balans mellan olika aktiviteter i vardagslivet.

Smärtan är ofta associerad med trötthet, stelhet, sömnsvårigheter och svårigheter att utföra dagliga aktiviteter. Under 4 träffar i grupp blandas teori med praktiska övningar. 10 veckor efter sista träffen sker en uppföljande träff.

 

Regelbundna gruppstarter

Vi kommer regelbundet att starta gruppstarter för Smärtskolan på Arena Rehab i vår anläggning på Innovatum. Du behöver först boka ett individuellt besök hos leg. sjukgymnast eller arbetsterapeut. Besök bokar du via vår webb eller i vår reception 0520-47 03 70.

Ingår i högkostnadsskydd.

 

Translate »