Träna målinriktat

Hösten är här och för många innebär det en nystart. Kanske är du redan igång med träning eller i startgroparna. Oavsett är det bra att sätta tydliga mål. Hannah Svensson, personlig coach på Arena Älvhögsborg, delar med sig av sina bästa tips när det kommer till träning och målsättning.

 

Vad är fördelen med att sätta mål för sin träning?

En tydlig målsättning hjälper dig att bibehålla fokus längs med vägen, se resultat och få ökad motivation att fortsätta. Tänk bara på att inte sätta för höga mål. Det kan skapa en negativ mentalitet och du kan tappa motivation. Sätt lägre mål till en början – utmana dig och öka målen.

 

Hur ska jag tänka när jag sätter mål?

SMART är en bra tumregel när du sätter mål. Då blir det inga funderingar kring vad målet är.

Specifikt – Ska beskriva vilken riktning du ska åt; öka, minska, utveckla, förbättra… Det ska vara tydligt vad som ska uppnås.
Mätbart – Du ska kunna mäta målet så du vet när du har uppnått målet. Det ska också vara tydligt hur du ska mäta (tid, storlek, vikt etc).
Accepterat/attraktivt – För att det ska vara genomförbart behöver målet var attraktivt och relevant för dig.
Realistiskt – Målet ska vara genomförbart. Sätt inte för höga mål till en början.
Tidsatt – Målet ska vara tidsbestämt. Det ska finnas ett tydligt slutdatum för när målet ska vara uppnått. Detta är lika viktigt som själva målet.

Exempel på ett smart mål: Du vill springa xx km under xx min innan xx.

Dina bästa verktyg för att sätta mål?

Utgå från dig själv – vad får dig att må bra. Sätt inte mål efter trender – utgå från dig själv. Vad behöver du och varför?

Berätta gärna för personer i din närhet att du gör en förändring – det är du som ska göra förändring men det är alltid bra att ha stöd från personer som är viktiga för dig.

Sätt även långsiktiga mål – exempelvis var vill du vara om ett år. Här är det viktigt att ha delmål  då det är svårt att bibehålla motivation under en så lång tid. Delmålen ska vara små flaggor som driver dig till de långsiktiga målet. Belöna dig själv när du uppnår delmål. Vad gör dig glad? Det kan vara allt från att unna sig nya träningskläder, en hotellövernattning, massage…

Om du inte når ditt mål – se det inte som ett misslyckande utan möjlighet att reflektera. Analysera det jobb du har lagt ner. Varför lyckades jag inte? Är det saker du kan påverka? Kan du göra något för att inte hamna i samma situation?

Translate »