Case: Socialpsykiatrin hälsosatsar på personalen

”Att bli den bästa socialpsykiatrin i Sverige” – så lyder hälsovisionen för socialpsykiatrin i Trollhättans Stad. En vision som tagits fram tillsammans med Arena Älvhögsborg med målet att öka arbetsglädjen och främja hälsan hos både personal och brukare.

Idén väcktes 2019 när Pernilla Brag, enhetschef i Trollhättan Stad, och hennes chefskollegor Anna Ericsson och Johanna Hedberg-Hecktor, lyssnade på läkaren och psykiatrikern Anders Hansens sommarprat.

-Vi blev inspirerade av Anders Hansens sommarprat om psykisk ohälsa och vad du kan göra själv för att påverka den med kost och motion. Vi började fundera över vad vi kan göra i våra verksamheter och för våra brukare. En stor del bygger på mediciner mot ångest och depressioner. Vi ville komplettera med något annat – fokusera på det positiva, berättar Pernilla Brag.

 

”Du rör på dig för att må bra och för att orka med vardagen.”

Snabbt insåg Pernilla, Anna och Johanna att de behövde jobba med helheten – både i grupp och på individnivå. Men hur skulle de kunna motivera och inspirera brukare om inte personalen själva hade rätt förståelse och hälsokompetens?

-Det är viktigt för oss att vara bra förebilder och på ett genuint sätt kunna motivera och inspirera i vardagen. Vi förstod att vi måste börja med personalen. Vi blir ständigt matade med att fysisk aktivitet är baserat på prestation som att bli snyggare, springa fortare… Du rör på dig för att må bra och för att orka med vardagen.  Att även få med oss alla chefer i arbetet såg vi som en viktig pusselbit.

Pernilla Brag är en av initiativtagarna till hälsosatsningen.

 

Fokusera på det positiva

För att få hjälp i hälsoarbetet anlitades Madeleine Stjernqvist och Peter Andersson från Arena Älvhögsborg som hälsokonsulter.

-För oss var det en självklarhet att ta in rätt kompetens för att få vägledning och veta att vi gör rätt saker. Att valet föll på Arena Älvhögsborg kändes självklart för oss då vi samarbetat mycket tidigare med fina resultat. Vi tycker också om tänket – att fokusera på det positiva och de bidrar med genuin kunskap.

 

Mäta mentala, sociala och fysiska resurser

Tillsammans med Arena Älvhögsborg formades visionen och en hälsoplan där det ingick att mäta mentala, sociala och fysiska resurser.

-Hur ser det ut just nu är en viktig grund för att veta vilka åtgärder vi behöver göra och därför valde vi hälsoscreening där du svarar på frågor om din hälsa och livsstil. Vi kompletterade med konditionstest då det är viktigt att du orkar jobba ditt arbetspass från början till slut. Att även ha ork till din fritid, ork med livet och få lättare att prioritera, förklarar Pernilla.

 

Förebilder i kommunen

Det är mycket arbete kvar för att nå visionen men redan nu märks skillnad.

-Vi pratar på ett annat sätt om hälsa. Grupper tar själva upp friskvårdsfrågor som en punkt på möten och vissa i personalen har köpt sina första löparskor. Rörelse har också blivit ett naturligt inslag i vardagen. Vissa verksamheter har startat lunchpromenader, andra har tagit upp gympa igen. Vi har även lagt in i våra utvecklingssamtal att varje medarbetare får formulera ett eget hälsomål, berättar Pernilla.

Nu ska resultaten följas upp och utvärderas. Nästa steg är att forma en aktivitetsplan med riktade insatser utifrån resultatet som börjar hos personalen. Under våren 2022 inkluderas även brukarna i hälsouppdraget – här har arbetet med att formulera och beskriva hälsomål påbörjats.

Under våren 2021 genomfördes cirka 90 konditionstester på löparbanorna på Edsborg. Madeleine Sternqvist, Pernilla Brag och Peter Andersson blickar framåt.

 

 

Translate »