Varbi satsar friskt på personalen

Oktober 2018 drog Varbi igång en utökad hälsosatsning tillsammans med Arena Älvhögsborg. Varbis VD Magnus Mollstedt och HR-ansvariga Michaela Digneus berättar hur de jobbar för ökad trivsel och välmående på företaget.

Vad är målet med hälsosatsningen?
Vi vill att alla medarbetare ska må bra – både på och utanför jobbet. Vi vill inte mäta sjukdomar utan fokusera på det friska. Många av oss har ett stillasittande jobb så det känns också viktigt att bygga upp en bra grund. Sedan företaget startades för 11 år sedan har vi lunchtränat på Arena Älvhögsborg, nu kändes det naturligt att ta nästa steg och jobba mer långsiktigt.

Varför valde ni just Hälsoprofilbedömning™ och Arbetsplatsprofil™?
De kompletterar varandra väldigt bra. När det gäller Hälsoprofilbedömning känns den klockren för oss – att fokusera på det positiva, bli starkare och få balans i livet. Vi känner att det är viktigt att fokusera på varje individs välmående. Här får varje medarbetare personlig coachning då vårt viktigaste nyckeltal är den upplevda hälsan.

”Det är viktigt för oss att varje medarbetare har en bra balans i livet.”

Arbetsplatsprofilen är ett jättebra komplement som bland annat har gett oss en bra bild av vår fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Utifrån resultatet från båda tjänsterna kan vi rikta våra insatser rätt. Vi har redan sett att stressfaktorn är högre utanför jobbet och att vi behöver göra vissa förbättringar i våra lokaler.

Vad har ni sett för effekter hos personalen?
Det är viktigt för oss att jobba långsiktigt. Vi har redan sett positiva effekter på vår hälsosatsning som piggare personal och lägre sjukfrånvaro. Medarbetare har tagit upp hur positivt det känns på medarbetarsamtal, vi rör mer på oss och vissa har valt att göra livsstilsförändringar som att sluta snusa och starta nya kostvanor. Vi har också sett en ökad medvetenhet kring den egna hälsan.

Hur jobbar ni mer för ökad trivsel och välmående?
Vi kör olika hälsoutmaningar och jobbar mot gemensamma mål. Vi uppmuntrar också till vardagsmotion och erbjuder kaffe, frukt och fredagsfrukost.

 

OM VARBI
Varbi är ett företag som jobbar med rekryteringsverktyg. Idag är det cirka 20 anställda på företaget som finns i både Trollhättan och Stockholm. www.varbi.com

Translate »