Hälsoscreening med digitalt hälsosamtal

Nyhet! Nu lanserar vi HPI Hälsoscreening med hälsosamtal online – en helt digital tjänst som ger dig en snabb överblick över hur företaget mår.

Hälsoscreening är ett bra sätt att snabbt ta tempen på hur organisationens medarbetare mår och hjälper arbetsgivare att ta bättre och mer strategiska beslut kring hälsoarbetet.

 

Vi rekommenderar hälsoscreening:

  • När du behöver en snabb överblick över medarbetarnas hälsa.
  • För att fånga upp personer som behöver extra motivation.
  • Som grundläggande underlag för strategiskt hälsoarbete.

 

Så går en hälsoscreening till

Samtliga medarbetare fyller i en webbenkät med frågor om livsstil, hälsa och motivation. Deltagaren får en direkt återkoppling på sitt resultat.  Samtliga medarbetare erbjuds sedan ett individuellt digitalt hälsosamtal. I samtalet motiveras varje enskild medarbetare till att bibehålla eller förbättra livsstilen och hälsan.

  • Resultat på gruppnivå presenteras till arbetsgivaren.
  • Uppföljning och utvärdering ingår.

 

Fördelar för företaget

  • Få verktyg att kartlägga arbetsplatsens mående och se hälsoresultat över tid.
  • Få underlag till att göra rätt riktade insatser.
  • Minska antalet sjukdagar.
  • Öka motivationen hos medarbetarna.

 

Låter det intressant? Kontakta vår hälsoutvecklare madde.stjernqvist@alvhogsborg.se för mer information.

 

Translate »