Förlängd frysning av kort för dig som är 70+

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att personer över 70 år behöver begränsa sina sociala kontakter tills vidare. Av den anledningen erbjuder vi nu fortsatt möjlighet för dig som tillhör denna riskgrupp (från och med det år du fyller 70) att frysa ditt träningskort från den dag du hör av dig till oss till och med 30 november.

För frysning av kort kontaktar du vår reception; 0520-484830 (Storgatan) eller 0520-470370 (Innovatum) alternativt via mail på: info@alvhogsborg.se
Ange ditt namn och dina sex första i personnummer samt att du önskar frysa ditt abonnemang till och med 30 november 2020.

 

 

Denna frysning påverkar inte din möjlighet att senare frysa ditt kort enligt villkor i ditt ursprungliga avtal.

 

Translate »