Information med anledning av coronaviruset

Arena Älvhögsborg följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I Sverige är det framförallt Folkhälsomyndigheten som gör bedömningar över hur vi behöver förhålla oss till coronaviruset. Allmänt förebyggande åtgärder mot smitta är att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Via länkarna nedan hittar du mer information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Smittskyddet Västra Götaland
Folkhälsomyndigheten
1177.se
Västra Götalandsregionens informationssida
Krisinformation.se

 

Känner du oro över att ha blivit smittad? Ring Vårdguiden på 1177.

Frågor om coronavirussjukdom covid-19? Ring det nationella informationsnumret 113 13.

Translate »