Många besökare kan innebära väntetid

Vi vill uppmärksamma dig på att vi hela tiden följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Från och med den 15 juli gäller inte längre kvadratmeterbegränsningen som styrt hur många personer som får vistas samtidigt på en plats, men vi kan behöva begränsa antalet besökare om många vill besöka oss samtidigt.

Begränsningen gäller framförallt i gymmen och inomhusbadet.

Som alltid uppmanar vi dig att endast besöka oss om du känner dig frisk och att hålla avstånd till andra medlemmar/kunder. Se våra åtgärder kring covid-19 >>

Translate »