Möjlighet att frysa träningskort under april månad

Medlemmar som önskar att frysa sitt träningskort har möjlighet att göra det till och med 30 april.

Observera att frysningen börjar gälla från den dagen du kontaktar oss, det går inte att frysa retroaktivt. För frysning av kort kontaktar du vår reception på respektive anläggning 0520-484830 (Storgatan) eller 0520-470370 (Innovatum) alternativt via mail på: info@alvhogsborg.se. Ange ditt namn och dina sex första i personnummer samt att du önskar frysa ditt abonnemang. Detta påverkar inte din möjlighet att senare frysa ditt kort enligt villkor i ditt ursprungliga avtal.

För dig som har årskort bad kommer mer information om frysning av medlemskap inom kort.

Frysning av badkort april månad

Under april månad kommer samtliga med badårskort (motionssim, aqualand) per automatik få sina kort frusna till och med 30 april.

OBS! Önskar du ta del av de tider som erbjuds för motionssim behöver du aktivt höra av dig till vår reception för att öppna upp ditt kort, 0520-48 48 30 alt. rec1@alvhogsborg.se. Har du redan öppnat upp ditt kort behöver du inte kontakta oss igen.

För dig som har bad och träning i ditt medlemskap kommer ingen kompensation att utgå. Du har dock möjlighet att frysa ditt kort om du själv önskar det.

Se information gällande frysning av träningskort >>

Translate »