Möjlighet att frysa träningskort under maj månad

Medlemmar som önskar att frysa sitt träningskort har möjlighet att göra det till och med 31 maj.

Observera att frysningen börjar gälla från den dagen du kontaktar oss, det går inte att frysa retroaktivt. För frysning av kort kontaktar du vår reception på respektive anläggning 0520-484830 (Storgatan) eller 0520-470370 (Innovatum) alternativt via mail på: info@alvhogsborg.se. Ange ditt namn och dina sex första i personnummer samt att du önskar frysa ditt abonnemang. Detta påverkar inte din möjlighet att senare frysa ditt kort enligt villkor i ditt ursprungliga avtal.

Frysning av badkort maj månad

Under maj månad kommer samtliga med badårskort (motionssim, aqualand) per automatik få sina kort frusna till och med 31 maj.

OBS! Önskar du ta del av de tider som erbjuds för motionssim behöver du aktivt höra av dig till vår reception för att öppna upp ditt kort, 0520-48 48 30 alt. rec1@alvhogsborg.se. Har du redan öppnat upp ditt kort behöver du inte kontakta oss igen.

För dig som har bad och träning i ditt medlemskap kommer ingen kompensation att utgå. Du har dock möjlighet att frysa ditt kort om du själv önskar det.

Se information gällande frysning av träningskort >>

Translate »