Planerat arbete Elfhögsgatan i februari

I februari påbörjar Trollhättan Energi ett arbete med att lägga nya vatten-, dagvatten och spillvattenledningar i Elfhögsgatan. Arbetet beräknas pågå vecka 5-20.

Håll dig uppdaterad på: www.trollhattanenergi.se/kundservice/projekt/

Translate »