Uppdaterade regler vid bokning av pass

För att utveckla våra bokningsregler under pågående pandemi gör vi nu en del förändringar från och med 1 mars.

Detta gäller från och med måndag 1 mars.

  • Bokning av pass kan ske 7 dagar innan passet. Platser till vattenpass och motionssim släpps kl 08.00, gruppträningsplatser till Innovatum släpps kl 09.00, gruppträningsplatser till Storgatan släpps kl 10.00 och CrossFit-platser släpps kl 11.00.
  • Gruppträning och CrossFit: Du får ha max 7 passbokningar samtidigt per medlem och vara bokad på max 2 pass per dag. Gäller inklusive reservplatser. 
  • Motionssim: Du får ha max 3 passbokningar samtidigt per medlem och max 1 per dag. Gäller inklusive reservplatser.
  • För samtliga gruppträningspass ska bokad biljett hämtas senast 10 minuter innan passet. Ej hämtad biljett släpps till väntande medlem.
  • Avbokning måste ske senast 3 timmar före passet. Detta gäller både ordinarie och reservplatser.
  • Tänk på att avboka så snabbt du kan vid förhinder så att så många som möjligt har chans att planera sin träning.

 

Translate »