born to move - rörelse för barn och ungdom

Från och med höststarten introducerar vi vårt nya koncept för barn och ungdomar: BORN TO MOVE.

Les Mills BORN TO MOVE® kombinerar dans och rörelse för att skapa en rolig och aktiv upplevelse för barn och ungdomar. Kurserna är utformade för att passa olika åldersgrupper. Medan yngre barn kan utforska lekfulla rörelser och äventyr, får de lite äldre barnen möjlighet att dansa och prova på enklare träningsövningar.

Vi erbjuder olika kurser för åldrarna 2-12 år.