hälsa och arbetsliv

Vi är glada över att du funderar på att göra en hälsosatsning tillsammans med din personal. Svensk forskning visar att företag som prioriterar sina anställdas hälsa både är mer effektiva och lönsamma än företag som inte gör samma prioriteringar.

Vi vet att insatser på både företags- och individnivå är nyckeln till att skapa en hållbar arbetsplats. Framgången ligger i att skapa bestående livsstilsförändringar och fånga upp personer innan de blir sjuka. Vi samarbetar med HPI Health Institute som är en av marknadens ledande aktörer inom hälsa och arbetsliv .

våra hälsotjänster för företag

hpi hälsoundersökning i arbetslivet

Skapa en sundare och mer produktiv arbetsmiljö med vår skräddarsydda hälsotjänst.

hpi hälsoprofil

Hälsoprofil är Sveriges ledande tjänst för strategiskt hälsoarbete på arbetsplatsen.

hpi arbetsplatsprofil

Undersök den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön.

hpi hälsoscreening

Spara pengar genom rätt insatser för dem som behöver det mest.

hälsoutvecklare

En hälsoutvecklare hjälper till att utveckla hälsan hos individer och grupper.

ergonomi

God ergonomi gynnar företags lönsamhet, hur ser det ut på er arbetsplats?

konditionstest

Endast varannan medarbetare har en tillräckligt bra kondition för att klara av kraven både i vardagen och arbetet.

hälsosamtal

Stärk personalens mentala resurser.

För oss var det en självklarhet att ta in rätt kompetens för att få vägledning och veta att vi gör rätt saker. Att valet föll på Arena Älvhögsborg kändes självklart för oss då vi samarbetat mycket tidigare med fina resultat. Vi tycker också om tänket – att fokusera på det positiva.

Pernilla Brag
Enhetschef, Trollhättan Stad