Positiva resultat i nationell patientenkät

Vi är stolta över att dela med oss av de fantastiska resultaten vår rehabavdelning Arena Rehab har fått i en nyligen gjord patientundersökning.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör regelbundet undersökningen som kartlägger patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. I enkäten har våra kunder fått möjlighet att dela sina upplevelser och erfarenheter av oss och vi är glada över att ha uppnått mycket goda resultat inom samtliga viktiga områden:

  • Emotionellt stöd
  • Delaktighet och involvering
  • Respekt och bemötande
  • Kontinuitet och koordinering
  • Information och kunskap
  • Tillgänglighet

Din åsikt är viktig

Som en del av vårt åtagande att erbjuda bästa möjliga vård är det viktigt för oss att lyssna på våra patienter och ständigt sträva efter förbättring. Vi är fast beslutna att fortsätta arbeta hårt för att erbjuda en vårdupplevelse som är både omtänksam och professionell.

Tillsammans skapar vi en bättre och mer inkluderande vård för alla.

 

Resultat

Helhetsintryck
Arena Rehab 89.5%
Alla 84.6%
Emotionellt stöd
Arena Rehab 83.3%
Alla 83.5%
Delaktighet och involvering
Arena Rehab 92.3%
Alla 87.5%
Respekt och bemötande
Arena Rehab 96.4%
Alla 93.6%
Kontinuitet och koordinering
Arena Rehab 86%
Alla 80.6%
Information och kunskap
Arena Rehab 86.5%
Alla 82.2%
Tillgänglighet
Arena Rehab 93.5%
Alla 86.4%

arena rehab

Arena Rehab är vår rehabmottagning med sjukgymnastik / fysioterapi och arbetsterapi. Vår unika verksamhet erbjuder stora träningsmöjligheter med gym och härliga träningssalar.