inspiration

träna målinriktat

Kanske är du redan igång med träning eller i startgroparna. Oavsett är det bra att sätta tydliga mål. Hannah Svensson, personlig coach på Arena Älvhögsborg, delar med sig av sina bästa tips när det kommer till träning och målsättning.

Vad är fördelen med att sätta mål för sin träning?


En tydlig målsättning hjälper dig att bibehålla fokus längs med vägen, se resultat och få ökad motivation att fortsätta. Tänk bara på att inte sätta för höga mål. Det kan skapa en negativ mentalitet och du kan tappa motivation. Sätt lägre mål till en början – utmana dig och öka målen.

En tydlig målsättning hjälper dig att bibehålla fokus längs med vägen, se resultat och få ökad motivation att fortsätta.

sätt smarta mål

SMART är en bra tumregel när du sätter mål. Då blir det inga funderingar kring vad målet är.

S

specifikt

Ska beskriva vilken riktning du ska åt; öka, minska, utveckla, förbättra… Det ska vara tydligt vad som ska uppnås.

M

mätbart

Ska beskriva vilken riktning du ska åt; öka, minska, utveckla, förbättra… Det ska vara tydligt vad som ska uppnås.

A

Accepterat/attraktivt

För att det ska vara genomförbart behöver målet var attraktivt och relevant för dig.

R

realistiskt

Målet ska vara genomförbart. Sätt inte för höga mål till en början.

T

Tidsatt

Målet ska vara tidsbestämt. Det ska finnas ett tydligt slutdatum för när målet ska vara uppnått. Detta är lika viktigt som själva mål