badsäkerhet

Välkommen att bada hos oss! Det är viktigt att du som besökare känner till trivselregler och själv tar ansvar för att undvika riskerna som är förknippat med vatten.

Välkommen att bada hos oss! Det är viktigt att du som besökare känner till trivselregler och själv tar ansvar för att undvika riskerna som är förknippat med vatten.


Badvärdar

Den personal du möter vid bassängerna är badvärdar. Badvärdens uppgift är att ha övergripande uppsikt och ingripa vid olyckor eller tillbud samt hjälpa er med praktiska frågor. De är utbildade i livräddning och har stor kunskap om vatten och säkerhet. Det kan förekomma att badet är obevakat. Kontakta gärna våra badvärdar vid frågor.


Eget ansvar vid bad hos oss

Besökare hos oss uppmanas att ta eget ansvar. Vi vill försäkra oss om att du hela tiden har översikt på ditt barn och följer de punkter vi har listat nedan:

Föräldrar ansvarar för sina barns säkerhet. Av säkerhetsskäl får du medtaga max 3 barn per vuxen.
Barn som inte kan simma får inte lämnas utan vuxens tillsyns. 
Armkuddar och andra flythjälpmedel får inte ses som ersättning till en vuxens tillsyn.

läs igenom detta innan du besöker oss

Barn under 6 år

Ansvarig vuxen ombytt till badkläder ska vara med i vattnet hela tiden med en armslängd avstånd från barnet.

Barn 6-11 år

Ansvarig vuxen ombytt till badkläder ska vara vid samma bassäng som barnet hela tiden.

Barn under 12 år

Av säkerhetsskäl tillåter vi max 3 barn/vuxen vid besök i vårt bad.

För att få bada utan vuxens sällskap krävs att man är 12 år (året man fyller) och att man kan simma 200 meter. Undantaget är vårt Aqualand där alla under 16 år behöver ha med sig målsman.

Åldersgräns vattenrutschbanor

Barn under 7 år får endast åka rutschbana tillsammans med ansvarig vuxen. Barn 7-11 år får inte lämnas utan vuxens tillsyn.

  • Arena Älvhögsborg ansvarar ej för värdesaker. Du kan låna skåp på området (begränsat antal).

Duscha och tvätta hela kroppen noggrant utan badkläder.

Alla besökande i vår simhall behöver vara badombytta.

Bada endast i kläder avsedda för bassängbad när du besöker vår simhall.

Kläder i bomullsmaterial är ej tillåtna även om kläderna är rena, gäller även underkläder. Detta är inte enbart av hygieniska skäl, bomullskläder fäller och luddet täpper igen filtren i reningsanläggningen.

Blöjbarn ska ha särskild babybadbyxa/simbyxa (ej badblöja).

Inga glasflaskor.

Inga mobiler eller kameror i våra bassänger.

Inga barnvagnar i simhall eller omklädningsrum. Av brandsäkerhetsskäl får du inte ta med dig barnvagn in i våra omklädningsrum eller in i simhallen. Det finns en barnvagnsparkering i anslutning till vår reception. Det finns möjlighet att låsa fast din barnvagn om du tar med dig ett hänglås.

 

Det är inte tillåtet att fotografera eller filma utan tillstånd, varken i simhall eller omklädningsrum. Du får gärna fotografera dina barn men var noga med att ingen annan kommer med på fotot. Fråga gärna vår personal om du har frågor.