glöm inte att använda ditt friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag är en förmån som många företag erbjuder sina anställda. Du kan använda friskvårdsbidraget till att helt eller delvis betala för din träning hos oss på Arena Älvhögsborg.

Friskvårdsbidraget gäller oftast under ett kalenderår, det vill säga mellan 1 januari och 31 december. Det är först och främst din arbetsgivare som bestämmer hur stort ditt friskvårdsbidrag är och vad du kan göra i förhållande till nuvarande skatteregler. 

Det kan exempelvis vara så att du själv betalar din träning och sedan lämnar in kvitto till din arbetsgivare för att få ut ditt friskvårdsbidrag. Det kan också vara så att din arbetsgivare finns på någon av de friskvårdsportaler vi är anslutna till (Benify eller Epassi). Stäm av med din arbetsgivare vad som gäller på din arbetsplats.

För betalningsintyg kontakta någon av våra receptioner alternativt vår administration.

vill du veta mer?