ergonomi

Ergonomi handlar om samspelet mellan människan, arbetet och den omgivande miljön. Det är viktigt att anpassa arbetsplatsen efter varje individs behov och förutsättningar.

Faktorer som arbetsställning, ljud, ljus, arbetshöjd och klimat är viktiga att ta hänsyn till. Forskning visar också att god ergonomi gynnar företags lönsamhet. Sjukskrivningar minskar och trivsel och välbefinnande ökar.

Hur ser det ut på din arbetsplats? Våra ergonomer Christian Jönsson och Jeanette Soprani besöker er gärna och gör en utvärdering.

vill du veta mer?

Christian Jönsson
Leg. sjukgymnast