hälsoprofil

Minska sjukdagar

Få friskare medarbetare

Styr hälsoinvesteringar

Hälsoprofil är den ledande metoden för att motivera till en hälsosam livsstil och en av våra mest populära tjänster.

Livsstilen är avgörande för människors hälsa. En hälsosam livsstil bidrar dessutom till en mer meningsfull fritid och ett friskare arbetsliv. Hälsoprofilen genomförs i en positiv anda där samtliga medarbetares hälsovanor och fysiska hälsa kartläggs. Medarbetaren får en individuell hälsoplan och företaget en samlad bild av personalens hälsoläge som blir ett underlag för det strategiska hälsoarbetet.

Fokuserar på både företaget och individen

  • nuläge
  • handlingsplan
  • uppföljning

vill du veta mer?

Madeleine Stjernqvist
Hälsoutvecklare