hälsoscreening

Styr hälsoinvesteringar

Minska sjukdagar

Få friskare medarbetare

Identifiera medarbetare i risk- och friskgrupper och styr hälsoinvesteringen för dem som behöver det mest. Hälsoscreening är en kostnadseffektiv digital tjänst som tar tempen på företaget och kartlägger hälsan bland medarbetarna.

Hälsoscreeningen är bra att använda för ett hälsosamtal om livsstil, hälsa och motivation. Medarbetare i riskgrupp erbjuds en individuell uppföljning för att öka motivationen till att förbättra livsstilen. För friskgrupp är målet att behålla en hälsosam livsstil. En stor vinst med Hälsoscreeningen är att styra hälsoinvesteringen till de medarbetare som har det största behovet av att förändra sin livsstil.

vi rekommenderar hälsoscreening

  • När du behöver en snabb överblick över medarbetarnas hälsa.
  • För att fånga upp personer som behöver extra motivation.
  • Som grundläggande underlag för strategiskt hälsoarbete.

 

Fördelar för företaget

  • Få verktyg att kartlägga arbetsplatsens mående och se hälsoresultat över tid.
  • Få underlag till att göra rätt riktade insatser.
  • Minska antalet sjukdagar.
  • Öka motivationen hos medarbetarna.

vill du veta mer?

Madeleine Stjernqvist
Hälsoutvecklare