hälsoundersökning i arbetslivet (hia)

Flexibel

Pricksäker

Branschnyckeltal

Skapa en sundare och mer produktiv arbetsmiljö med vår skräddarsydda hälsotjänst. Med över 20 års erfarenhet inom företagshälsa, hjälper vi dig att uppfylla lagkraven på arbetsplatsen samtidigt som du får värdefulla insikter om medarbetarnas hälsa.

Genom en anpassningsbar enkät får du en gedigen grund för strategiskt hälso- och arbetsmiljöarbete på organisation- och gruppnivå, samt möjlighet att jämföra resultatet med svenskt arbetsliv. Även medarbetaren får en individuell hälsoplan där hälsovanor och fysisk hälsa kartläggs.

Hälsoundersökning i arbetslivet är baserad på forskning och är framtagen av HPI som är branschledande inom hälso- och arbetsmiljöutveckling. Till skillnad från en klassisk medarbetarundersökning ingår även hälsotester. Företaget får en samlad bild av personalens hälsoläge och medarbetaren en individuell hälsoplan.

5 skäl till varför du ska välja denna tjänst

  1. Få friskare medarbetare: Öka trivseln och minska sjuktalen genom kartläggning av medarbetarnas hälsa. Företaget får en samlad bild och medarbetaren en individuell hälsoplan. 
  2. Målriktad anpassning: Flexibel tjänst som fokuserar på era specifika behov och mål.
  3. Efterlevnad av arbetsmiljölagen: Säkerställ att arbetsplatsen är trygg och säker. 
  4. Strategiskt beslutsunderlag: Använd resultatet som återkommande underlag för strategiska beslut gällande hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.
  5. Jämför med branschen: Få insikt genom att jämföra ert resultat med andra arbetsgivare i Sverige.

vill du veta mer?

Madeleine Stjernqvist
Hälsoutvecklare