hälsoutvecklare

En hälsoutvecklare hjälper till att utveckla hälsan hos individer och grupper.

En hälsoutvecklare från Arena Älvhögsborg kan hjälpa till att driva projekt, utföra hälsofrämjande insatser/aktiviteter, utföra nulägesanalys/kartläggningar samt utvärdera en organisations eller företags hälsoarbete.

Arena Älvhögsborg arbetar parallellt på tre nivåer; organisation, grupp och individnivå för bästa resultat och med målet att skapa en välmående arbetsplats.

vill du veta mer?

Madeleine Stjernqvist
Hälsoutvecklare