konditionstest

Fysisk kondition påverkar orken i vardagen och produktiviteten i arbetslivet. Endast varannan medarbetare har dock en tillräckligt bra kondition för att klara av kraven både i vardagen och arbetet.

Att beräkna konditionsnivå och utveckla kondition är värdefullt för både medarbetare och arbetsgivare. Syftet med ett konditionstest är att få fram ett testvärde – nuläge på sin kondition. Detta testvärde används som underlag för fortsatt hälsoinsatser och uppföljning på gruppnivå eller individnivå

vill du veta mer?

Madeleine Stjernqvist
Hälsoutvecklare