föreläsningar

Boka in en inspirerande och motivationshöjande föreläsning.

Arena Älvhögsborg har flera väl anlitade föreläsare inom hälsa, , mental träning och grupputveckling. Genom kunskap och inspiration motiverar vi personalen till en mer hälsosam livsstil som på sikt även ger piggare företag.

Alla företag är olika, därför anpassar vi gärna föreläsningarna efter era behov och önskemål. Vi erbjuder även vissa föreläsningar digitalt.

hjärna och hjärta i balans

Cirka 60-75 min (kan även köras digitalt)

Små förändringar i din livsstil kan få en stor effekt på din hälsa i vardagen. I denna föreläsning får du kunskap om hur vikten av hur våra basbehov påverkar hälsan i ett långt perspektiv.

Utgångspunkten i föreläsningen ligger hos dig som individ med dina egna förutsättningar och mål. Verktyg ges för att skapa möjligheter till livsstilsförändring.

Ämnen som berörs

  • Begreppet hälsa ur ett vidare perspektiv.
  • Aktiva val i vardagen (kost, rörelse, sömn).
  • Livsstil – balans – välmående

välmående arbetsplats

Cirka 75 min (rekommenderas på plats)

Arbetsplatsen är en viktig arena för hälsa. Vi belyser vikten av att se möjligheter och faktorer som främjar välbefinnande och skapar arbetsglädje, Här ligger utgångspunkten i föreläsningen hos er som arbetsgrupp med era egna förutsättningar och mål.

Verktyg ges för att skapa möjligheter till spelregler och förhållningssätt. Inriktning gruppnivå samt fördjupning sociala resurser.

 

Ämnen som berörs

  • Hälsa på arbetsplatsen.
  • Friskfaktorer.
  • Att vara medmänniska – delat ansvar och goda relationer.

träna hjärna

Ca 60-75 min (kan även köras digitalt)

Våra tankemönster och handlingar påverkar hur vi mår, det vi gör och det vi uppnår. I denna föreläsning belyses vikten av medvetandet av vardagens stressbeteende och återhämtningens betydelse. Genom mental tanketräning kan vi må och fungera bättre i vardagen.

Utgångspunkten i föreläsningen ligger hos dig som individ med dina egna förutsättningar och mål. Verktyg ges för att skapa möjligheter till livsstilsförändring.

 

Ämnen som berörs

  • Kroppens reaktion på stress.
  • Vikten av sömn och återhämtning.
  • Mental träning – tanketräning.

Föreläsningarna ovan kan bokas separat men rekommenderas i en föreläsningsserie.

kondition som resurs

Cirka 60 min

Berör hur kondition (ork) påverkar oss på många olika sätt, en viktig resurs för att orka med jobb, fritid, socialt och mentalt, men också vilken inverkan det har på oss utifrån ett hälsoperspektiv.

Tråkigt nog försämras konditionen hela tiden när man tittar på studier över tid, vilket givetvis påverkas av vår livsstil, som blir mer stillasittande med mer skärmtid. Vi berör också vårt ursprung. Vilket liv vi är anpassade till? Vad behöver vi göra med vår kropp för att må bra, utifrån hälsoperspektivet?

feedback från deltagare

vill du veta mer?

Madeleine Stjernqvist
Hälsoutvecklare