magasin

regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för vissa cancerformer

I dagens samhälle har vi ofta jobb som kräver lite fysisk ansträngning, och vi tillbringar mycket tid stillasittande. Det här påverkar vår hälsa negativt. Forskning visar att om vi motionerar regelbundet minskar risken för flertalet cancerformer.

Regelbunden träning har en påtaglig inverkan på risken för att drabbas av cancer. Forskning har visat att motion kan påverka tillväxten av cancerceller. Redan 1962 visade studier på möss att tillgång till motion försenade tumörtillväxten.

Samband mellan träning och cancerrisk

Förutom träningens förebyggande effekter visar forskning att träning har en positiv inverkan på personer som genomgår cancerbehandling. Träning hjälper till att bevara muskelstyrka och kondition samt mildrar biverkningar av cellgiftsbehandling.

Det är aldrig för sent att börja träna

Fysisk aktivitet efter 50 år har visat sig minska risken för bröstcancer och träning är även fördelaktigt efter 80 år.

kolla risken med cancerfonden

Ett test från Cancerfonden för dig som vill veta mer om hur hälsosamma levnadsvanor kan minska risken för cancer. Testet tar cirka 5 minuter.

3 fakta om fysisk aktivitet och cancer

1

minskar risken för flera cancerformen

Fysisk aktivitet minskar risken för sju olika cancerformer. Främst minskar risken för cancer i livmoderkroppen, följt av bröstcancer hos kvinnor efter klimakteriet samt tjocktarmscancer hos både män och kvinnor. Träning tros påverka tarmrörelser och minska exponeringen för ämnen som kan framkalla cancer.

2

dna-reparation

Träning påverkar kroppens förmåga att reparera skadat DNA. Studier visar att de som tränar enligt WHO:s rekommendationer har snabbare och mer omfattande DNA-reparation jämfört med inaktiva personer. Träning minskar låggradig inflammation i kroppen, en riskfaktor för flera cancerformer.

3

150-300 minuter i veckan

Träning har en positiv inverkan oavsett vikt. Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar 150-300 minuter av medelintensiv träning eller 75 minuters högintensiv träning varje vecka för att minska risken för vissa cancerformer.