hälsosamtal

Hälsocoachning genom samtal handlar om att stärka dina mentala resurser.

Vi vet idag att ca 43 % av vår ohälsa i Sverige beror på vår livsstil. Hälsosamtalet hjälper, inspirerar och lyfter förmågan till att se sina möjligheter. Lever jag det liv jag vill? Väljer jag medvetet och gör aktiva val?

 Hälsocoachingen kan utföras via såväl personliga möten som digitala.

Arbetsverktyg

Coachen hjälper till att hitta dina starka sidor och se dina möjligheter. Coachen fungerar även som ett bollplank. Det är viktigt är att du har svaren och styr agendan medan coachen ställer frågorna och ser till att agendan hålls. Arbetsverktyg kan vara måbra-häfte, livshjulet, självförtroendeträning eller möjlighetsövningar för att hitta nya lösningar och vägar.

priser

Medlemmar har 10% rabatt på ord.priser.

engångsbesök