Group Cycle

Med Technogym Group Cycle får du inte bara en helt ny cykelupplevelse, du kan även följa din träningsutveckling. Group Cycle ger dig en total cykelupplevelse genom motiverande feedback, musik och video. Via touch-screen-panel har instruktören möjlighet att på ett enkelt sätt leda och engagera medlemmarna under hela cykelpasset.

Cykeln mäter watt, hjärtfrekvens, kadens, distans och kalorier genom hela träningspasset. Resultaten är synliga på cykelns display och det finns också möjlighet att lagra passen i en personlig träningslogg.

Styrka
Kondition
Flexibilitet
Balans
Intensitet
Koreografi