Styrkeutmaning

Pulshöjande styrkepass i stationsform med funktionella övningar som avslutas med rörlighetsträning.

Styrka
Kondition
Flexibilitet
Balans
Intensitet
Koreografi