Sammanhållen journalföring införs på Arena Rehab 6 mars

Sammanhållen journalföring införs på vår rehabavdelning från och med måndag 6 mars.

Sammanhållen journalföring innebär att vårdgivare kan ta del av journaluppgifter som finns hos andra vårdgivare. Du slipper att själv berätta det som är av betydelse, exempelvis prover du tagit och mediciner du äter. Information som kan vara av stor vikt när du får vård hos en ny vårdgivare.

För att få ta del av dina journaluppgifter via sammanhållen journalföring måste vårdgivaren ha ditt samtycke. Det är bara personal som är delaktig i din vård och behandling som får ta del av dina journaluppgifter hos andra vårdgivare genom sammanhållen journalföring.

Läs mer om sammanhållen journalföring på 1177.se