gdpr

Läs om hur vi skyddar dina personuppgifter.

Personuppgifter är information kopplad till dig

Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en privatperson som är i livet. Personuppgiftslagen gäller för behandling av personuppgifter såväl av myndigheter, företag som enskilda individer.

Vi skyddar din integritet

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi på Arena Älvhögsborg värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Så här behandlar Arena Älvhögsborg dina personuppgifter

Arena Älvhögsborg behandlar personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet och för att vi ska kunna ge god service, fullgöra vår del av avtalet, marknadsföra samt i övrigt för att kunna uppfylla de krav som ställs på vår verksamhet. Vissa uppgifter är vi också skyldiga att lämna till olika myndigheter. Vi kan även använda de uppgifter vi har om dig för att lämna relevant information om och marknadsföring av våra egna, Arena Älvhögsborgs varor och tjänster. När personuppgifter lämnas ut för behandling för Arena Älvhögsborgs räkning görs det enligt särskilt avtal med sekretessåtagande.

Rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som Arena Älvhögsborg behandlar. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post. En begäran om registerutdrag skickas till Arena Älvhögsborg, Administration, Storgatan 1, 461 31 TROLLHÄTTAN.

Du kan begära att personliga uppgifter som inte är relevanta för vår kundadministration tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan också begära att dina uppgifter inte ska användas för e-postmarknadsföring. Du kan avsäga dig e-postmarknadsföring via det medlemsmail som skickas ut ca.1 gång månatligt. Policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter.

Läs mer om Arena Älvhögsborgs policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter.

Referens: PUL – Personuppgiftslagen, 1998:204