Hälsotjänster

Skaffa dig en översikt av din hälsa med våra hälsotjänster.

Få verktyg för att må bra idag och på sikt. Vi erbjuder allt från konditionstester till coachsamtal. För frågor och bokning kontakta vårt gym på Storgatan på telefon 0520-48 48 40.

Priser

 • Accuniq 380 (mät kroppssammansättning)

  Att göra en mätning ger en ökad förståelse för din kropps sammansättning. Mätningen baseras helt utifrån dig och ditt nuläge. Utifrån resultatet hjälper våra personliga coacher till att göra ett individuellt program som hjälper dig att nå ditt önskade läge.
  Genom kontinuerlig mätning får du bekräftelse på att ditt arbete ger resultat.

   

  VAD ÄR DIN BIOLOGISKA ÅLDER?
  Våra mätningar genomförs med Accuniq 380. Med Accuniqs grundläggande och noggranna teknik analyseras kroppssammansättning med hög tillförlitlighet. Den mäter bland annat:

  • Biologisk ålder
  • Fett
  • Vätska
  • Muskelmassa

  Tänk på detta inför mätning (pdf) >>

   

  Accuniq+ Konsultation
  30 min analys- och rådgivning: 395 kr

  Accuniq– Smallgroup
  Vid PT-smallgroup kan du använda vår Accuniq med fokus på fettminskning, muskeltillväxt, seniorträning eller när du startar upp din träning för att mäta, analysera och utvärdera träningen.

  1 st mätning i smallgroup á 10 personer 295 kr/person

  Accuniq 2 –, 5- och 10-kort
  Du kan även med fördel använda vår Accuniq vid kostrådgivning eller annan konsultation av tränare. Att ha en regelbunden uppföljning av din träning och vilka resultat som du uppnår rekommenderar vi starkt ett klippkort på 5 eller 10 tillfällen som du kan fördela under året.

  2 tillfällen: (1 mätning med konsultation samt 1 mätningar) 595 kr
  5 tillfällen: (2 mätning med konsultation samt 3 mätningar) 995 kr
  10 tillfällen: (2 mätning med konsultation samt 8 mätningar) 1800 kr

  Testpaket
  Accuniq + konditionstest (inkl. konsultation) 695 kr

  Medlemmar har 10% rabatt på ordinarie pris.

 • Coachsamtal

  Hälsocoachning handlar om att stärka dina mentala resurser och utförs på Arena Älvhögsborg.

  Vi vet idag att ca 43 % av vår ohälsa i Sverige beror på vår livsstil. Hur vi väljer att leva våra liv, om vi inser att vi har en möjlighet att välja. Coachsamtalen hjälper, inspirerar och lyfter förmågan till att se möjligheter. Lever jag det liv jag vill? Att välja medvetet – göra aktiva val!

   

  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

  Hälsocoachningen bedrivs vanligen över en tidsperiod om minst 6 månader. Detta bestäms i samråd med dig. Hälsocoachingen kan utföras via såväl personliga möten som via telefon, samt mejl.

   

  ARBETSVERKTYG

  Coachen hjälper till att hitta dina starka sidor och se dina möjligheter, även vara ett bollplank. Viktigt är att du har svaren och styr agendan medan coachen har frågorna och ser till att agendan hålls. Arbetsverktyg kan vara Måbra-häfte, livshjulet, självförtroendeträning eller möjlighetsövningar för att hitta nya lösningar och vägar

  30 min 400 kr
  45 min 500 kr
  10×30 min 350 kr/tillfälle
  10×45 min 450 kr/tillfälle

  (10% för medlemmar)

 • Kostrådgivning

  Hur ser dina kostrutiner ut? Får du i dig tillräckligt med energi för att känna dig positiv och stark under en hel dag? Låt oss se över dina rutiner och ge dig råd och tips om hur du ska äta i förhållande till din träning och vardag. Du får ökad förståelse och kunskap för vad kosten innebär för dig och ditt välbefinnande

  600 kr (10% för medlemmar)

 • Kostanalys

  Hur matchar din kosthållning dina behov? Du för en kostdagbok i 5-7 dagar. Vi räknar sedan ut din behovsprofil och ger dig tips och råd för att du ska nå dina målsättningar. Viktuppgång, nedgång eller finna balans? Ditt intag av Vitaminer, mineraler, kolhydrater, proteiner, fett n.m presenteras.

  625 kr  (10% rabatt för medlemmar)

 • Maxpulstest

  Optimera din pulsbaserade träning. Få reda på din maxpuls inom din träningsform. Vi utför test på bland annat löpband och cykel.

  425 kr (10% rabatt för medlemmar)

 • Konditionstest

  Syftet med ett konditionstest är att få fram ett testvärde – nuläge på sin kondition.  Detta testvärde används som underlag för fortsatt hälsoinsatser och uppföljning.

  Testet avser att inspirera/motivera dig till motion och livsstilsförändringar samt få ett utgångsläge för din fysiska status. Ett konditionstest tar ca 30 min och du får reda på vilket testvärde du har utifrån kön och ålder. Även vikt, midjemått och blodtrycket mäts samt enklare livsstilfrågor ställs.

  495 kr (10% rabatt för medlemmar)

 • Skoinlägg

  Så många som 70-80% kan ha problem med supination eller pronation. Det innebär en avvikande fotvinkel som kan leda till onormal belastning på muskler, leder och ligament.

  På Arena Älvhögsborg jobbar vi med ett skoinlägg som heter Cast Medical. Skoinläggen justerar din fotvinkel så att fötterna inte påverkar resten av kroppen negativt.

  Kontakta vår sjukgymnast Jeanette så berättar hon mer: Jeanette.Soprani@alvhogsborg.se.

Translate »