Hälsotjänster

Skaffa dig en översikt av din hälsa med våra hälsotjänster.

Få verktyg för att må bra idag och på sikt. Vi erbjuder allt från konditionstester till coachsamtal. För frågor och bokning kontakta vårt gym på Storgatan på telefon 0520-48 48 40.

Priser

 • KROPPSMÄTNING (INBODY)

  InBody mäter vad din kropp består av. Efter mätningen får du en personlig analys och genomgång av ditt nuläge tillsammans med en personlig tränare.

  Faktorer som går att mäta med InBodyn är bland annat hur muskelmassa och fettmassa är fördelat på kroppen.

   

  Priserna nedan inkluderar mätning, analys och genomgång av resultatet.

  1 mätning 30 min 480 kr (ej medlem 525 kr)

  3 mätningar x 30 min 1 399 kr (ej medlem 1 499 kr)

  5 mätningar × 30 min 2 325 kr (ej medlem 2 550 kr)

   

  (Möjlighet att betala via autogiro 12 mån)

 • Coachsamtal

  Hälsocoachning handlar om att stärka dina mentala resurser och utförs på Arena Älvhögsborg.

  Vi vet idag att ca 43 % av vår ohälsa i Sverige beror på vår livsstil. Hur vi väljer att leva våra liv, om vi inser att vi har en möjlighet att välja. Coachsamtalen hjälper, inspirerar och lyfter förmågan till att se möjligheter. Lever jag det liv jag vill? Att välja medvetet – göra aktiva val!

   

  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

  Hälsocoachningen bedrivs vanligen över en tidsperiod om minst 6 månader. Detta bestäms i samråd med dig. Hälsocoachingen kan utföras via såväl personliga möten som via telefon, samt mejl.

   

  ARBETSVERKTYG

  Coachen hjälper till att hitta dina starka sidor och se dina möjligheter, även vara ett bollplank. Viktigt är att du har svaren och styr agendan medan coachen har frågorna och ser till att agendan hålls. Arbetsverktyg kan vara Måbra-häfte, livshjulet, självförtroendeträning eller möjlighetsövningar för att hitta nya lösningar och vägar

  30 min 480 kr (ej medlem 525 kr)
  45 min 630 kr (ej medlem 690 kr)
  10×30 min 4 500 kr (ej medlem 4 950 kr)

  10×45 min 5 900 kr (ej medlem 6500 kr)

   

 • Kostrådgivning

  Hur ser dina kostrutiner ut? Får du i dig tillräckligt med energi för att känna dig positiv och stark under en hel dag? Låt oss se över dina rutiner och ge dig råd och tips om hur du ska äta i förhållande till din träning och vardag. Du får ökad förståelse och kunskap för vad kosten innebär för dig och ditt välbefinnande

  600 kr (10% för medlemmar)

 • Kostanalys

  Hur matchar din kosthållning dina behov? Du för en kostdagbok i 5-7 dagar. Vi räknar sedan ut din behovsprofil och ger dig tips och råd för att du ska nå dina målsättningar. Viktuppgång, nedgång eller finna balans? Ditt intag av Vitaminer, mineraler, kolhydrater, proteiner, fett n.m presenteras.

  625 kr  (10% rabatt för medlemmar)

 • Maxpulstest

  Optimera din pulsbaserade träning. Få reda på din maxpuls inom din träningsform. Vi utför test på bland annat löpband och cykel.

  425 kr (10% rabatt för medlemmar)

 • Konditionstest

  Syftet med ett konditionstest är att få fram ett testvärde – nuläge på sin kondition.  Detta testvärde används som underlag för fortsatt hälsoinsatser och uppföljning.

  Testet avser att inspirera/motivera dig till motion och livsstilsförändringar samt få ett utgångsläge för din fysiska status. Ett konditionstest tar ca 30 min och du får reda på vilket testvärde du har utifrån kön och ålder. Även vikt, midjemått och blodtrycket mäts samt enklare livsstilfrågor ställs.

  495 kr (10% rabatt för medlemmar)

 • Skoinlägg

  Så många som 70-80% kan ha problem med supination eller pronation. Det innebär en avvikande fotvinkel som kan leda till onormal belastning på muskler, leder och ligament.

  På Arena Älvhögsborg jobbar vi med ett skoinlägg som heter Cast Medical. Skoinläggen justerar din fotvinkel så att fötterna inte påverkar resten av kroppen negativt.

  Kontakta vår sjukgymnast Jeanette så berättar hon mer: Jeanette.Soprani@alvhogsborg.se.

Translate »